Férová snídaně v Trutnově

piknik maminky a dcery

Piknik – snídaně v trávě za kafírnou a v případě deště přímo v kafírně.

Nasdílej akci